★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee …

Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie.  Onze aanpak is slim en krachtig, met als doel een betere & snellere integratie van vluchtelingen. Vanuit de basis en in de praktijk, waar het allemaal moet gebeuren. 

Hoewel het verleidelijk is om ons direct op kansen en mogelijkheden te richten, past dit niet bij ons holistisch perspectief. We starten bij het begin; de knelpunten en uitdagingen. Daarmee raken we zoveel mogelijk aspecten van de vluchteling als ‘heel de mens’.

Voor deze integrale aanpak onderscheiden we 15 onderdelen en zoomen we in op verschillende aspecten. De onderdelen overlappen en beïnvloeden elkaar. We hebben zelf ook al het nodige werk verricht. Maar we willen niet graag iets missen. Onze oplossingen moeten echt werken, dat is cruciaal voor een goede, duurzame toekomst van de vluchteling.

Wat wij jou vragen is de onderdelen door te lopen. Wat zijn de knelpunten die ik hier zie voor succesvolle integratie? Benoem vervolgens die – kleine of grotere – knelpunten.

Hoe? Heel eenvoudig, middels de vragenlijst via deze link.

Bij voorbaat hartelijk dank. Je helpt ons er enorm mee!

We beloven dat je meedeelt in de resultaten van deze inventarisatie én dat wij deze effectief gebruiken voor een beter toekomstperspectief van de vluchteling.

redactie • 8 juni 2016


Previous Post

Next Post